Juridiske dokumenter
SikkerFremtid.dk tilbyder rådgivning og udarbejdelse af juridiske dokumenter, herunder bl.a. testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og lignende familie- og arveretlige dokumenter.
Se juridiske dokumenter
Vi tilbyder følgende:
 • Rådgivning
 • Udarbejdelse af dokumenter
 • Evt. tinglysning (ikke tinglysningsafgift)

 • Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende samtale.
  Kontakt mig

  Referencer

  Juridiske dokumenter

  Giv os et kald eller send os dine kontaktoplysninger, så kontakter en af vores juridiske medarbejdere dig hurtigst muligt for en gratis og uforpligtende rådgivning om, hvilke dokumenter du har behov for i netop din specifikke situation. Herefter udarbejder vi de ønskede dokumenter, tilpasset dine og din families behov, til en fordelagtig pris.

  Vi tilbyder følgende:

  • Rådgivning
  • Udarbejdelse af dokumenter
  • Evt. tinglysning (ikke tinglysningsafgift)
  Happy young family smiling and embracing while bonding together at home

  Hvad kan vi hjælpe med?

  Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende samtale.

  Testamente

  Et testamente er et dokument, hvori du skriver dine ønsker til, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du går bort.

  Priser fra: 2.000 kr.

  Børnetestamente

  Et børnetestamente er en erklæring, hvori en forældremyndighedsindehaver kan tilkendegive, hvem der skal tildeles forældremyndigheden over barnet, såfremt forælderen går bort inden bar-net er fyldt 18 år.

  Priser fra: 1.000 kr.

  Fremtidsfuldmagt

  En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvori du skriver, hvem der skal have lov til at træffe vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det.

  Priser fra: 750 kr.

  Ægtepagt

  En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller i et ægteskab. Ægtepagten regulerer ægtefællernes formuedeling under ægteskabet og i forbindelse med separation, skilsmisse og død.

  Priser fra: 2.000 kr.

  Samejeoverenskomst

  Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen.

  Pris: 2.000 kr.

  Forhåndssamtykke til uskiftet bo

  Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort.

  Pris: 500 kr.

  Arveforskud

  Med et arveforskud kan du give en eller flere af dine arvinger et forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens du som arvelader stadig er i live.

  Pris: 500 kr.

  Indbotestamente

  Såfremt du ejer ejendele af ”almindelig” værdi, og du ønsker, at disse skal gå i arv til bestemte personer, så behøves du ikke at oprette et almindeligt testamente.

  Pris: 200 kr.

  Min sidste vilje

  Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende.

  Pris: 200 kr.

  Gavebrev

  Et gavebrev er et dokument som beviser, at en gave et givet. Det er ikke nødvendigt at oprette et gavebrev, når der gives en gave til en anden, men såfremt der er tale om en større gave, så kan det være en fordel at gøre.

  Pris: 500 kr.

  Gældsbrev

  Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

  Pris: 500 kr.

  Arveafkald

  Et arveafkald er et dokument, hvori du giver afkald på at skulle arve. Du kan både give arveafkald før og efter vedkommende, som du ellers skulle have arvet fra, er gået bort.

  Pris: 500 kr.