Juridiske dokumenter

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller i et ægteskab. Ægtepagten regulerer ægtefællernes formuedeling under ægteskabet og i forbindelse med separation, skilsmisse og død.

Udgangspunktet mellem ægtefæller er, at såfremt ægtefæller skal skilles, så deles deres formue ligeligt mellem dem – dette kaldes delingsformue. I en ægtepagt er det bl.a. muligt for ægtefæller at oprette særeje, således at dele af ægtefællernes formuer ikke skal deles med den anden part i tilfælde af skilsmisse. Det kan være enormt omkostningsfuldt ikke at have oprettet en ægtepagt, hvis den ene af jer eksempelvis kommer ind i ægteskabet med langt flere penge end den anden, da disse så vil skulle deles ligeligt mellem jer, hvis I bliver skilt. Lige ledes kan det være nødvendigt at oprette en ægtepagt med særeje, hvis den ene af jer har en virksomhed, som ikke kan tåle at skulle deles ligeligt.

Pris:

2.000 kr. ekskl. tinglysningsafgift på 1.850 kr., vi tinglyser dokumentet for jer.

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring, hvori en forældremyndighedsindehaver kan tilkendegive, hvem der skal tildeles forældremyndigheden over barnet, såfremt forælderen går bort inden bar-net er fyldt 18 år.

Priser fra: 1.000 kr.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

Pris: 500 kr.

Indbotestamente

Såfremt du ejer ejendele af ”almindelig” værdi, og du ønsker, at disse skal gå i arv til bestemte personer, så behøves du ikke at oprette et almindeligt testamente.

Pris: 200 kr.

Arveforskud

Med et arveforskud kan du give en eller flere af dine arvinger et forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens du som arvelader stadig er i live.

Pris: 500 kr.

Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen.

Pris: 2.000 kr.

Arveafkald

Et arveafkald er et dokument, hvori du giver afkald på at skulle arve. Du kan både give arveafkald før og efter vedkommende, som du ellers skulle have arvet fra, er gået bort.

Pris: 500 kr.