Blog

Arveafkald

Et arveafkald er et dokument, hvori du giver afkald på at skulle arve. Du kan både give arveafkald før og efter vedkommende, som du ellers

Læs mere »

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis

Læs mere »

Gavebrev

Et gavebrev er et dokument som beviser, at en gave et givet. Det er ikke nødvendigt at oprette et gavebrev, når der gives en gave

Læs mere »

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende. Har

Læs mere »

Indbotestamente

Såfremt du ejer ejendele af ”almindelig” værdi, og du ønsker, at disse skal gå i arv til bestemte personer, så behøves du ikke at oprette

Læs mere »

Arveforskud

Med et arveforskud kan du give en eller flere af dine arvinger et forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af

Læs mere »

Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer

Læs mere »

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller i et ægteskab. Ægtepagten regulerer ægtefællernes formuedeling under ægteskabet og i forbindelse med separation, skilsmisse og død.

Læs mere »

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvori du skriver, hvem der skal have lov til at træffe vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du en dag

Læs mere »

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring, hvori en forældremyndighedsindehaver kan tilkendegive, hvem der skal tildeles forældremyndigheden over barnet, såfremt forælderen går bort inden bar-net er fyldt

Læs mere »

Testamente

Et testamente er et dokument, hvori du skriver dine ønsker til, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du går bort. Som udgangspunkt gælder arvelovens

Læs mere »