Juridiske dokumenter

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort. Dette gælder dog kun med ægtefællernes fælles børn, såfremt en eller begge ægtefæller har et barn fra et tidligere forhold, så skal dette barn give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo ved barnets forælders død.

Uskiftet bo betyder, at ægtefællernes aktiver og passiver ikke gøres op ved den førstafdøde ægtefælles død. Den længstlevende ægtefælle vil dermed have rådighed over samme fælles formue som inden den førstafdøde ægtefælles død, og eventuelle arvinger vil dermed ikke få udbetalt sin arv før den længstlevende ægtefælle går bort. Ægtefællen skal råde over formuen på forsvarligvis og boet skal skiftes såfremt ægtefællen gifter sig på ny.

Pris:

500 kr.

Arveforskud

Med et arveforskud kan du give en eller flere af dine arvinger et forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens du som arvelader stadig er i live.

Pris: 500 kr.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort.

Pris: 500 kr.

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring, hvori en forældremyndighedsindehaver kan tilkendegive, hvem der skal tildeles forældremyndigheden over barnet, såfremt forælderen går bort inden bar-net er fyldt 18 år.

Priser fra: 1.000 kr.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

Pris: 500 kr.

Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen.

Pris: 2.000 kr.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvori du skriver, hvem der skal have lov til at træffe vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det.

Priser fra: 750 kr.