Juridiske dokumenter

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvori du skriver, hvem der skal have lov til at træffe vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det. Såfremt du en dag risikerer at blive mentalt eller fysisk svækket, således at du ikke kan administrere dine økonomiske og personlige forhold længere er det vigtigt at have udvalgt én til at gøre dette på dine vegne – fx træffe beslutning om sygdomsbehandling, sælge fast ejendom, indfri lån eller lignende.

Fremtidsfuldmagten skal underskrives digitalt på tinglysning.dk. Derudover skal fremtidsfuldmagten underskrives fysisk hos en notar hos din lokale byret, der skal bekræfte, at du er ved din fulde fem, når du underskriver dokumentet. Konsekvensen ved ikke at have oprettet en fremtidsfuldmagt i tide er, at hvis du en dag går hen og bliver varigt inhabil, såsom dement eller på lignende måde ikke længere kan træffe beslutninger på dine egne vegne, så er det ikke muligt for dine pårørende at gøre noget. Det vil kræve dine pårørende en lang proces i Familieretshuset at ansøge om at få lov til at handle på dine vegne. Har du derimod oprettet en fremtidsfuldmagt, vil dine pårørende kunne handle for dig på dine vegne, hvis det bliver nødvendigt.

Pris:

750 kr. ekskl. gebyr til notar på 300 kr., vi tinglyser dokumentet for jer.
Pakkeløsning 1 testamente og 1 fremtidsfuldmagt for 2.500 kr.,
og 1 testamente og 2 fremtidsfuldmagter for 3.000 kr.

Testamente

Et testamente er et dokument, hvori du skriver dine ønsker til, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du går bort.

Priser fra: 2.000 kr.

Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen.

Pris: 2.000 kr.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort.

Pris: 500 kr.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

Pris: 500 kr.

Arveforskud

Med et arveforskud kan du give en eller flere af dine arvinger et forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens du som arvelader stadig er i live.

Pris: 500 kr.

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende.

Pris: 200 kr.