Juridiske dokumenter

Indbotestamente

Såfremt du ejer ejendele af ”almindelig” værdi, og du ønsker, at disse skal gå i arv til bestemte personer, så behøves du ikke at oprette et almindeligt testamente. Det sædvanlige indbo kan du blot få nedskrive på såkaldt indbotestamente, hvorpå du skriver hvilke genstande det drejer sig om, samt hvem der skal arve dem. Indbotestamentet skal blot være skriftligt, underskrevet og dateret for at være gyldigt.

Pris:

200 kr.

Indbotestamente

Såfremt du ejer ejendele af ”almindelig” værdi, og du ønsker, at disse skal gå i arv til bestemte personer, så behøves du ikke at oprette et almindeligt testamente.

Pris: 200 kr.

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende.

Pris: 200 kr.

Gavebrev

Et gavebrev er et dokument som beviser, at en gave et givet. Det er ikke nødvendigt at oprette et gavebrev, når der gives en gave til en anden, men såfremt der er tale om en større gave, så kan det være en fordel at gøre.

Pris: 500 kr.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvori du skriver, hvem der skal have lov til at træffe vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det.

Priser fra: 750 kr.

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring, hvori en forældremyndighedsindehaver kan tilkendegive, hvem der skal tildeles forældremyndigheden over barnet, såfremt forælderen går bort inden bar-net er fyldt 18 år.

Priser fra: 1.000 kr.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

Pris: 500 kr.