Juridiske dokumenter

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende. Har du fx bestemte ønsker til din begravelse, så er det ikke fordelagtigt at indskrive dem i dit testamente, idet testamentet ofte først bliver taget frem efter begravelsen, har fundet sted. Det anbefales i stedet, at du indskriver ønskerne som ”min sidste vilje”, så dine pårørende kan se dine ønsker allerede ved din død.

Pris:

200 kr.

Gavebrev

Et gavebrev er et dokument som beviser, at en gave et givet. Det er ikke nødvendigt at oprette et gavebrev, når der gives en gave til en anden, men såfremt der er tale om en større gave, så kan det være en fordel at gøre.

Pris: 500 kr.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Den længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt ret til at sidde i uskiftet bo, når den førstafdøde ægtefælle går bort.

Pris: 500 kr.

Testamente

Et testamente er et dokument, hvori du skriver dine ønsker til, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du går bort.

Priser fra: 2.000 kr.

Arveafkald

Et arveafkald er et dokument, hvori du giver afkald på at skulle arve. Du kan både give arveafkald før og efter vedkommende, som du ellers skulle have arvet fra, er gået bort.

Pris: 500 kr.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

Pris: 500 kr.

Min sidste vilje

Min sidste vilje er et dokument, hvori du fx kan indskrive dine ønsker til din sidste tid, hvordan din begravelse skal forløbe og lignende.

Pris: 200 kr.