Juridiske dokumenter

Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen. En samejeoverenskomst kan fx laves mellem samlevende, venner, familie osv.

En samejeoverenskomst regulerer bl.a. de økonomiske aspekter ved samejet, hvordan I hver især kan råde over jeres fælles bolig, hvordan I hver især har mulighed for at komme ud af samejet igen osv. Den ene part lægger ofte et større indskud i ejendommen end den anden, hvilket bør indskrives i en samejeoverenskomst – hertil kan der også aftales en integreret låneaftale. Betalingen af de løbende månedlige udgifter for ejendommen kan lige ledes aftales i samejeoverenskomsten, samt hvad der skal ske, hvis den ene af parterne misligholder betalingen. Hvis I går fra hinanden eller den ene af jer går bort, kan det på forhold aftales, hvad der skal ske med ejendommen.

Pris:

2.000 kr.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument, hvori der indgås en aftale mellem en låntager og en långiver. Et gældsbrev fungerer som en sikkerhed og et bevis for, at der er indgået en aftale mellem parterne om at låne penge.

Pris: 500 kr.

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring, hvori en forældremyndighedsindehaver kan tilkendegive, hvem der skal tildeles forældremyndigheden over barnet, såfremt forælderen går bort inden bar-net er fyldt 18 år.

Priser fra: 1.000 kr.

Testamente

Et testamente er et dokument, hvori du skriver dine ønsker til, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du går bort.

Priser fra: 2.000 kr.

Arveforskud

Med et arveforskud kan du give en eller flere af dine arvinger et forskud på deres arv. Det vil sige, at arvingen modtager en del af sin arv, mens du som arvelader stadig er i live.

Pris: 500 kr.

Samejeoverenskomst

Et boligkøb er en stor investering, og der kan nemt opstå tvister mellem fælles ejere af en ejendom. En samejeoverenskomst er en aftale der sikrer klare regler for ejerskabet af en ejendom mellem parter som ikke er gift, men som ejer en ejendom sammen.

Pris: 2.000 kr.

Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller i et ægteskab. Ægtepagten regulerer ægtefællernes formuedeling under ægteskabet og i forbindelse med separation, skilsmisse og død.

Priser fra: 2.000 kr.